Thursday, September 6, 2012

Islam sebagai cara hidup

Bagi orang Islam, Islam bukanlah hanya terhad pada Rukun Islam dan Rukun Iman semata-mata namun menjadikan Islam sebagai cara hidup. Namun timbul persoalan, bagaimanakah menjadikan Islam sebagai cara hidup?
Ada pandangan yang mengatakan untuk jadikan Islam sebagai cara hidup, kita perlu rujuk Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad. Memang benar. Namun tidak semua dari kita mampu memahami keseluruhan kandungan Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan kita. Maka kita perlu merujuk kepada para ilmuan untuk kita memahami bagaimana menjadikan Islam sebagai cara hidup. Apa yang pasti, dengan kita menjadikan Islam sebagai cara hidup, tidak bermakna kita meminggirkan kehidupan di dunia ini. Mukmin Profesional satu istilah yang mungkin boleh digunakan untuk melambangkan orang Islam yang menjadikan Islam sebagai cara hidup.
Mukmin Profesional, satu istilah yang mungkin asing bagi kita. Istilah ini diperkenalkan sejak tahun 1999 oleh Tuan Haji Ahmad Salim bin Omar, Pengarah Urusan Fitrah Perkasa. Mukmin Profesional inilah yang memberi satu kerangka besar yang tepat dan jelas mengenai kehidupan yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad.
Mari kita lihat secara ringkas langkah menjadi Mukmin Profesional:
  1. Menentukan arah hidup (Hidayah sebagai petunjuk hidup)
  2. Menentukan tujuan hidup (Ibadah sebagai tujuan hidup)
  3. Mengikut jalan Islam (Syariat sebagai jalan hidup)
  4. Menyediakan bekalan hidup (Solat sebagai bekalan hidup)
  5. Memiliki pendorong hidup (Zikir sebagai pendorong hidup)
  6. Mengatasi halangan hidup (Dosa sebagai penghalang hidup)
  7. Menghadapi Kesudahan hidup (Mati sebagai pengakhiran hidup)
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Mukmin Profesional, anda boleh membeli buku Mukmin Profesional : Celik Mata Hati – 7 Langkah Memperkasakan Diri tulisan Pahrol Mohamad Juoi terbitan Telaga Biru.

rujukan bahan berilmiah di http://www.duniafaris.com

No comments: